Jak vybrat správnou barvu do interiéru?

PRAKTICKÁ BARVA:

- neušpiní při otření Váš oděv

- malá znečištění na nátěru lze běžně vyčistit

- pro obnovení nátěru není třeba starý škrábat

- neuzavírá vlhkost ve zdi

Disperzní barva splňuje všechny výše uvedené požadavky praktické barvy najednou. Klasická standardní klihová malba tyto požadavky dohromady neumí splnit! Dle regionu nesou disperzní barvy označení např. jako akrylátová, styrolová nebo vinylová. Praktické vlastnosti jsou téměř totožné. Nejvíce záleží na množství těchto složek v celkovém obsahu barvy.

 

RÁDCE KUPUJÍCÍHO = EVROPSKÁ NORMA 13 300

Disperzní a silikátové barvy na trhu musí být označeny dle této normy a musí ji splňovat. Norma specifikuje podstatné vlastnosti barvy jako jsou:

  1. odolnost proti otěru za mokra – je dána číselným označením 1 – 5, kdy 1 je nejodolnější.
  2. kryvost/vydatnost – značí, jak barva kryje při konkrétní spotřebě materiálu na m2 - je dána číselným označením
  3. 1 – 4, kdy nejlépe kryjící je 1.
  4. dalšími údaji, které mohou napomoci při výběru je stupeň lesku (důležité pro výsledný vzhled a optické zamaskování nerovností) a hrubost zrna (důležité pro aplikaci stříkací technikou).

 

Všechny vlastnosti dle EN 13 300 docílí disperzní materiály po cca. 28 dnech zrání. Klasické standardní klihové barvy tuto normu neumí splnit! Pozor na materiály, které nejsou označeny dle EN 13 300! Silikátové interiérové barvy nepatří mezi disperzní barvy, ale splňují tuto normu. Jsou vhodné především u historických objektů kde je kladen důraz na optický efekt, paropropustnost a odolnost vzlinajicim solím. Zhlediska vzhledu jsou svým matem silikátové barvy opticky blízké historickým nátěrům. Pro vysokou paropropustnost jsou vyzadovány u provedených sanačních omítek. Díky velké odolnosti proti vzlínajícím solím a zmiňované paropropustnosti u nich nedochází k vytváření puchýřů na nátěru. Solné výrony tak lze snadno očistit. Silikátové barvy lze pro výjmečně zdravé bydlení i v BIO kvalitě.

 

LITRY A KILOGRAMY

Interiérové barvy jsou prodávány v litrech a kilogramech. 1 litr disperzní barvy má váhu cca. 1,5 – 1,6 kilogramu nebo-li 1 kilogram disperzní barvy odpovídá cca. 0,66 litru. Na toto je třeba brát velký zřetel při porovnání cen jednotlivých výrobků. Kilogramové označení tak pouze vypadá na první pohled levněji.

Váha/Litr u disperzních barev cca. (1,6 kg/ 1 l)

Kg

Litr

1 kg

0,63 l

1,5 kg

0,94 l

3 kg

1,88 l

4 kg

2,5 l

5 kg

3,13 l

7,5 kg

4,69 l

12 kg

7,5 l

15 kg

9,4 l

18 kg

11,25 l

20 kg

12,5 l

25 kg

15,63 l

40 kg

25 l

 

BĚLOST A KRYVOST

Interiérové barvy ZERO využívají k maximální bělosti a dokonalé kryvosti nejideálnější bělící složku. Touto složkou je titanová běloba, nebo-li oxid titaničitý. Ten, pokud je vhodně upraven a vystaven UV záření, působí jako fotokatalyzátor, jenž má schopnost dezinfikovat a čistit ovzduší. Naleznout ji lze díky její nezávadnosti běžně i v potravinách. V jiných značkách interiérových barev lze nalézt méně schopné bělící složky např. MgO, BaSO4.

 

TÓNOVÁNÍ

Disperzní barvy ZERO lze tónovat v míchacích centrech ZERO MIX dle drtivé většiny dostupných vzorkovnic na počkání.

 

PODKLAD

Musí být vždy čistý, suchý a nosný. Pouze s vhodným penetračním nebo základním nátěrem ZERO dosáhnete na možnosti a vzhled, jaký disperzní barvy ZERO nabízí. Naředěná barva nenahradí žádný penetrační nátěr, naopak způsobí zvýraznění nerovnoměrné nasákavosti!

 

ŘEDĚNÍ

Interiérové barvy ZERO jsou po promíchání připraveny k nanášení. Jejich vnitřní složení je ideálně přizpůsobeno k dosažení dokonalého výsledku. Pokud to situace vyžaduje, je možno přidat 5 – 10% vody (tzn. 0,5 až 1 dl vody na 1 l barvy). Při větším naředění než je uvedeno dojde k narušení vyváženého složení a materiál tak nemůže splňovat hodnoty udávané dle EN 13 300. Což v praxi například znamená, že barvu ze zdi lze běžně otřít, je po nátěru flekatá či nekryje!

 

ZDRAVÍ

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou hranici obsahu těkavých látek a zavazuje výrobce udat jejich skutečný obsah. Hodnoty disperzních interiérových barev ZERO mají několik set krát menší obsah těchto látek než jsou maximálně povolené hodnoty. Jiné interiérové barvy mají i o několik desítek vyšší hodnoty těkavých látek než výrobky ZERO. Usnadněte si výběr pomocí značek LF a SLF na etiketách barev.