Návod, obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro zprostředkování nákupu prostřednictvím internetového obchodu ESHOP se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami. Tento ESHOP slouží ke zprostředkování dodávky objednaného zboží nejvhodnějším autorizovaným prodejním partnerem ZERO konečnému zákazníkovy eshopu.

1) Informace o zboží

Informace jsou převzaty z oficiálních katalogů a prezentací výrobce materiálů ZERO. Týká se to všech obrázků a podkladů uvedených na stránkách obchod.zerobarvy.cz. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů, případně změnu vzhledu výrobku, ještě po dobu platnosti stávajících katalogů. Veškeré informace, poskytované tímto způsobem na stránkách obchod.zerobarvy.cz jsou tedy závazné pouze do této míry.

2) Ceny a zboží

Provozovatel internetového zprostředkovatelského eshopu ZERO BARVY s.r.o. (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Stejně tak jsou plátcem DPH autorizovaní prodejní partneři ZERO jenž jsou dodavateli zboží. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu obchod.zerobarvy.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny s DPH. Ceny u zboží skladem jsou platné ke dni aktualizace. K ceně zboží je připočítáván paušální poplatek za doručení 250,- Kč. V případě, že objednané zboží není skladem a jeho cena je odlišná od ceny uvedené v katalogu, bude zákazník bez zbytečných prodlev kontaktován pracovníkem e-shopu, který dojedná další postup.

3) Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s objednávkovým řádem e-shopu. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu do 24 hod. od odeslání, je třeba kontaktovat pracovníka e-shopu na tel. čísle +420 720 943 737 v nejbližším možném termínu.

4) Způsob platby

Platbu lze realizovat pouze dobírkou v hotovosti a to při převzetí zboží od dopravce.

5) Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel e-shopu, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

6) Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží označeného jako „Skladem“ dojde k dodání do 48 hod. V případě zboží označeného k dodání do 3 – 7 dnů, dojde k jeho dodání v průběhu tohoto termínu, nejdéle však do 7 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

7) Způsob doručení

Zákazníkovi bude zboží doručeno dopravní službou. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby, pokud není dohodnuto jinak. Paušální cenou za doručení zásilky je 350,- Kč, pokud není dohodnuto jinak.

8) Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu obchod.zerobarvy.cz na tel. čísle +420 720 943 737.

9) Ochrana osobních dat

Odesláním objednávky dává kupující souhlas se zpracováním svých poskytnutých osobních údajů. Provozovatel prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží.

10) Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží zákazníkem

Pokud se kupující rozhodne, má právo dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v případě, že ho pošle bez známek poškození, neopotřebované, společně se záručním listem, prodejním dokladem, a veškerým dodaným příslušenstvím zpět v této lhůtě. Zboží lze vrátit pouze v původním a kompletním obalu. Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození, chybějící příslušenství a podobně), máte sice také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku jste povinni prodávajícímu tuto chybějící hodnotu nahradit v penězích. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy na účet zákazníka. Zboží vyrobené na zakázku, jako jsou např. míchané nátěrové hmoty do zákazníkem vybraných odstínů, nelze v žádném případě a bez vyjímky vrátit.

11) Záruka a reklamace

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Na zboží je zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. Reklamaci vyřizuje prodejce. Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás. Vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti.

ZERO BARVY s.r.o.
Střížkovská 434/31
180 00 Praha 8
Tel. +420 720 943 737
(IČ 28194853)

obchod.zerobarvy.cz