Jak vybrat správnou barvu na dřevo?

Pro trvanlivost dřeva je nutné rozlišit hloubkovou ochranu dřeva a povrchovou úpravu dřeva.

Hloubková ochrana dřeva může být např. tlaková impregnace dřeva, tepelná úprava dřeva, chemické ošetření proti škůdcům apod.

Povrchová úprava resp. „údržba“ dřeva slouží např. ke snížení nasákavosti nebo uzavření před vlhkostí, zamezení tvorby plísní, řas a hub, či k estetické úpravě dřeva apod. Výrobky splňující tato kritéria a jejich opakovaná aplikace umožňuje prodloužit životnost dřevěných prvků.

Je důležité si uvědomit, že sebekvalitnější materiály nemohou ochránit dřevěné prvky, které jsou nevhodně konstrukčně navrženy, vyrobeny či nainstalovány!

Informace o dalších materiálech na dřevo naleznete na www.zerobarvy.cz

Pohled na věc

Opticky lze rozlišit materiály pro povrchovou úpravu dřeva na takové, které ponechávají krásu dřeva na odiv a takové, které dřevěný povrch kompletně skryjí.
Jedna nejstarších stavebních hmot používaných lidmi, vyžadovala již od pradávna i jeho ochranu.Nejčastěji byl používán přírodní olej, obarvený různými přísadami, jako rostlinami, hlínou apod. Jakož i vývoj posunul samotné stavitelství kupředu, tak posunul i materiály pro povrchovou úpravu dřeva.

Přírodní oleje ustoupily syntetickým materiálům mnohem vyšší trvanlivostí a odolností. U těchto syntetických materiálů se dnes již používají jako barviva pigmenty oxidu železa a mědi. Právě ty jsou u ZERO připravovány velmi časově náročným procesem mletí do nejjemnější formy. Tento velmi nákladný proces vytváří konečný produkt špičkové kvality. U lazur, mohou tímto způsobem proniknout pigmenty hluboko do struktury dřeva, čehož výsledkem je vysoká ochrana před UV zářením v celé této prosycené vrstvě, perfektní zvýraznění kresby dřeva, aniž by byla samotná krása dřeva potlačena. Na hloubku průniku pigmentů navazuje také vysoká ochrana fungicidy a algicidy proti houbám, řasám a plísním.U krycích materiálů pomáhají pigmenty. plniva a pojiva vytvořit svou jemností perfektní rozliv a tak dokonale hladký povrch.

Druh a forma přípravy pigmentů jsou nejsilnější faktory ovlivňující odolnost a cenu.

 Jak se vyvarovat problémům?

Nátěr plotu a dalšího nechráněného venkovního dřeva  – vhodné použít napouštěcí materiál (např. Imprägnier Lasur HS) která na rozměrově nestálém dřevu nepraskne a následně se neoloupe. Při použití materiálu tvořícím vrstvu, vzniká nebezpečí prasknutí při přirozeném pnutí dřeva s následným olupování materiálu. V takovém případě je minimálně vhodné použít materiál s vysokou elasticitou (např. Aqua Wetterschutzfarbe). 

Každoroční ošetření terasy olejem
– použitím Imprägnier Lasur HS zajistíte mnohem větší odolnost proti UV záření než oleji, což prodlouží o několik let cyklus obnovy nátěru. 

Hoblované dřevo
– Přebrousit, viz. Příprava podkladu

Vlhkost dřeva
– Zjistit, viz. Příprava podkladu

Teplota při zpracování
– vždy je třeba dbát na určenou minimální teplotu zpracování, kterou je nutno dodržet jak pro vzduch tak i podklad. Materiály na rozpouštědlové bázi vyžadují min. +5 °C. U materiálů na vodní bázi, je důležité se vyvarovat velkých teplotních rozdílů mezi teplotou podkladu, nátěrové hmoty a okolní teplotou. Tyto materiály vyžadují zpravidla vyšší teploty než materiály obsahující rozpouštědla.

Zašedlý povrch
– lze pochopit u dřeva např. jako rez na oceli. Pro funkční zakotvení nátěru, musí být toto zašednutí mechanicky odstraněno např. přebroušením.

Mech, řasy a houby
– jsou důkazem nadměrné vlhkosti dřeva, kterou je třeba vysušit. Po té mechanicky odstranit s pomocí fungicidního likvidátoru ZERO.

Nevíte-li si rady, kontaktujte nás. Zdarma Vás navštívíme, doporučíme vhodný materiál i pracovní postup.

 

Příprava podkladu:

Dřevěný povrch určený pro nátěr musí být čistý, suchý a nosný

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, tak na jeho strukturu a chování má vliv mnoho faktorů. Počínaje druhem, rychlostí růstu, přísunu vody, způsobu zpracování až po konečné skladování. Z tohoto se odvíjí i konečný výsledek povrchové úpravy. V ideálním případě by měla být max. vlhkost dřeva 15%. Vyšší vlhkost neumožní dostatečné vsáknutí nátěrové hmoty do podkladu, čímž se nátěr dostatečně neukotví a může se vymýt či odloupnout.

U krycích nebo silněvrstvých materiálů může dojít k následným poruchám povrchu vlivem odpařující se přebytečné vlhkosti dřeva (např. puchýře, praskliny, bublinky apod.).

Pro kvalitní zakotvení a proniknutí nátěru do dřevěného podkladu je vhodné hoblované dřevo řádně přebrousit. Hoblování změní charakteristickou pórovitost dřeva a částečně ho uzavře (zaválcuje). Povrch, který po hoblování vypadá přitažlivě pro oko, však působí negativně na dobrou přilnavost či vsakování nátěru.

Dřevo obsahuje látky, které také mohou ovlivnit jeho povrchovou úpravu. Jejich obsah záleží taktéž na přírodním charakteru dřeva. Tyto látky se ve větším množství vyskytují v našich krajinách především v borovici (smůla), dubu a také velmi často v některých cizokrajných dřevinách. Nepříjemným překvapením se lze nejsnáze vyhnout praktickou zkouškou na vzorové ploše.

 Nevíte-li si rady, kontaktujte nás. Zdarma Vás navštívíme, doporučíme vhodný materiál i pracovní postup.