Jak vybrat správnou barvu na fasádu?

Praktická fasádní barva

- je odolná povětrnostním vlivům

- udržuje fasádu suchou, čímž snižuje tepelné ztráty

- umožňuje fasádu udržet v čistotě

- zkrášluje natřený objekt a zvyšuje jeho hodnotu a exkluzivitu

 

Pohled na věc

Pouze fasádní barvy označené dle EN 1062-1 s jistotou splňují výše uvedené nároky. Existuje mnoho druhů fasádních barev např. na bázi akrylátu, silikátu, silikonu či jejich dalších vzájemných kombinací. Rozdíl v kvalitě jednotlivých materiálů je v procentuálním obsahu jednotlivých složek. Může tedy existovat např. dobrá silikonová fasádní barva, tak i špatná silikonová fasádní barva. Tento rozdíl tvoří množství silikonu, který barva obsahuje. V konečném důsledku lze tak dostat pod jedním a týž pojmenováním nekvalitní fasádní barvu, která nasakuje vodu za deště. A na straně druhé kvalitní fasádní barvu, která vodu při dešti nenasakuje a ještě dokáže propouštět vodní páry ze zdiva.

Odpověď je opět snadná. Řídit se údaji z evropské normy EN 1062-1.

 

Rádce kupujícího = Evropská norma 1062-1

Každý korektní výrobce, který nemá co skrývat, uvádí hodnotové údaje na baleních. Okamžitě se může tedy každý přesvědčit jaké vlastnosti barva má. Neuvede-li výrobce na výrobku skutečné hodnoty vyplývající z normy EN 1062-1 dochází k úmyslnému klamání zákazníka.

 

Hodnoty normy EN 1062-1.

Vlastnost

Značení

Vysvětlivky

 

 

 

Lesk

G1 – lesk

G2 - pololesk

G3 – mat

Čím více matný nátěr, tím více jsou potlačovány optické vady na podkladu.

Síla suchého filmu

E1 - nejtenčí vrstva

až E5 - nejsilnější

Tuto hodnotu je nutné posuzovat v souvislosti s ostatními vlastnostmi, jako např. odolností, paropropustností, elasticitou, kryvostí apod.

 

Velikost zrna

S1 až S4

S1 – jemné zrno

S4 -  velmi hrubé zrno

Jemné zrno umožňuje snadnější čištění fasády pomocí deště, hrubší zrno zase skryje snadněji chyby podkladu fasády.

 

Paropropustnost

V0 až V3

V0 – nejprůchodnější pro vodní páry

V3 – nejméně průchodné pro vodní páry

Umožňuje unikání případných vzniklých vodních par.

Odolnost proti nasáknutí vody

W0 až W4

W0 – vysoká nasákavost vody

W4 – nízká nasákavost vody

Důležité pro trvanlivost samotné fasády a její tepelné ztráty v zimě. Voda, která během zimního období mrzne a taje poškozuje „trhá“ rozpínáním omítku a zároveň vytváří chladný tepelný most

Dále, bývá ještě v některých případech, u speciálně zaměřených materiálů používáno označení A0 až A5, což označuje schopnost překlenovat trhliny a C0 až C1, což označuje nepropustnost CO2 a SO2.

 

Litry a kilogramy

Fasádní barvy jsou prodávány v litrech a kilogramech.

1 litr disperzní fasádní barvy má váhu cca. 1,5 – 1,6 kilogramu, nebo-li 1 kilogram fasádní barvy odpovídá cca. 0,66 litru. Na toto je třeba brát velký zřetel při porovnání cen jednotlivých výrobků. Kilogramové označení tak pouze vypadá na první pohled levněji.

 

Váha/Litr u disperzních fasádních barev cca. (1,6 kg/ 1 l)

Kg

Litr

1 kg

0,63 l

1,5 kg

0,94 l

3 kg

1,88 l

4 kg

2,5 l

5 kg

3,13 l

7,5 kg

4,69 l

12 kg

7,5 l

15 kg

9,4 l

18 kg

11,25 l

20 kg

12,5 l

25 kg

15,63 l

40 kg

25 l

 

Stálobarevnost

Pro výběr ideálních odstínů a orientaci ve vhodnosti použití vybraného odstínu doporučujeme k prostudování vzorkovnici ZERO Fassaden-Collection 335. Tuto vzorkovnici lze získat u všech autorizovaných prodejních partnerů ZERO. Obsahuje nejen širokou paletu vhodných odstínů, ale i jejich rozdělení dle příjmu světla což má vliv na ohřev fasády a její pnutí. Vlastním výběrem, s ohledem na tyto údaje, lze ovlivnit trvanlivost fasády.

 

Tónování

Fasádní barvy ZERO lze tónovat v míchacích centrech ZERO MIX dle drtivé většiny dostupných vzorkovnic na počkání.

 

Podklad

Musí být vždy čistý, suchý a nosný. Pouze s vhodným penetračním nebo základním nátěrem ZERO dosáhnete na špičkové vlastnosti, jaké fasádní barvy ZERO nabízejí. Naředěná barva nenahradí žádný penetrační nátěr! Naopak! Způsobí problémy jak s aplikací, tak s trvanlivostí. Nesprávné naředění může časem dokonce poškodit celý fasádní systém objektu. Pro bližší informace doporučujeme navštívit technické informace na www.zerobarvy.cz nebo kontaktovat naši poradenskou linku.

 

Ředění

Fasádní barvy ZERO jsou po promíchání připraveny ihned k nanášení. Jejich složení je ideálně připraveno k dosažení dokonalého výsledku. Pokud to situace vyžaduje, je možno přidat 5 – 10% vody (tzn. 0,5 až 1 dl vody na 1 l barvy). U minerálních barev lze nalézt i vyjímky. Při větším naředění než je uvedeno, dojde k narušení vyváženého složení a materiál tak nemůže splňovat hodnoty udávané dle EN 1062-1. Což v praxi například znamená, že barvu lze snadno smýt či otřít, po nátěru je flekatá či nekryje.

 

Jak se vyvarovat problémům?

Zelenání fasády – vzniká zanášením pórů nečistotami z okolí. Např. prachem, pylem apod. Tyto částečky se pak za vydatné pomoci deště a ostatních povětrnostních vlivů přetvoří do organismů jako jsou řasy, plísně, houby a mechy. Nejčastěji je lze na fasádě poznat jako černé, zelené či červené fleky. Nejlépe se jim daří na fasádách, které nejsou ošetřeny pomocí nátěrových hmot nebo omítek s aktivními složkami proti růstu těchto organismů.
Další příčinou pak bývají nekvalitní fasádní barvy, které umožňují vsáknutí dešťové vody do fasády.  Velmi často se „zelenání“ objevuje na zateplovacích systémech. Díky izolačním vlastnostem zateplovacího systému se nemá fasáda šanci ohřát a dlouho trvající odpařování vnější vlhkosti se tak stává příčinou napadení. Dlouhodobým řešením tohoto problému jsou kvalitní fasádní nátěrové hmoty, které nenasáknou za deště a obsahují aktivní fungicidní a algicidní látky proti „zelenání fasády.

Sprašující fasáda – k tomuto jevu dochází nejčastěji ze dvou důvodů. Přeředěním fasádní barvy (viz. Ředění“) nebo při aplikaci na alkalický podklad (viz. níže „Flekatá fasáda“) .

Nasákavost fasády – může mít za důsledek několik poruch, které mohou vést k fatálním následkům. Při nasáknutí vody do fasády v zimním období a při zamrznutí této vody uvnitř pórů dochází k postupnému zvětšení objemu a „roztrhávání“ omítky. Tím se začne omítka rozpadat a drolit. Druhotným faktorem je pak v takovém případě vznik tepelného mostu ve fasádě a velké tepelné ztráty při vytápění objektu.
Další skutečností, ke které dochází, je příjem nečistot s deštěm. Po čase pak následuje zanesení póru, vznik mikroorganismů jako jsou řasy, houby a plísně.  Je třeba si uvědomit, že ne všechny fasádní barvy na trhu jsou vodoodpudivé! Většinou tuto základní vlastnost, která je očekávána od každé fasádní barvy, nesplňují podezřele levné výrobky a vápenné fasádní barvy!

Flekatá fasáda po správně aplikovaném nátěru – většinou jde o aplikaci na dostatečně nevyzrálý podklad. Současně s tímto se může projevit tzv. „Sprašování fasády“ (viz. výše). Ještě než je proveden penetrační nebo základní nátěr na fasádu, je nutné zkontrolovat alkalitu dostatečně vyschlého podkladu. Alkalitu nebo-li Ph lze snadno zkontrolovat pomocí porovnávacího lakmusového papírku, který lze běžně koupit v prodejní síti. Pro změření vlhkost je ideální použít stavební vlhkoměr, který vám jistě rádi zapůjčí v prodejně nátěrových hmot s kvalitními službami. Fasádní barvy ZERO jsou vysoce odolné alkalitě a to až do hodnoty 11 Ph. Vybrané fasádní barvy ZERO odolností tuto hodnotu dokonce i převyšují. Hodnota Ph by tedy neměla překročit 11 Ph. Při výběru odstínu pro stěny s vyšší hodnotou Ph je vhodné využít takových odstínů, kde jsou k tónování použity anorganické pigmenty.
Dalším faktorem flekaté fasády po dobře aplikovaném nátěru může být vytvoření rosy na povrchu. K tomuto jevu dochází nejčastěji v jarním a podzimním období, kdy nastávají velké teplotní změny mezi dnem a nocí. Vzniklá rosa na čerstvě natřeném povrchu neumožní nátěru dokonalé vyzrání a často způsobí narušení nátěrového filmu. To se projeví obvykle mapami po stékající rose.

 

Poradenství

Nevíte-li si rady, kontaktujte nás. Zdarma Vás navštívíme, doporučíme vhodný materiál i pracovní postup.